Cautare in site
 

Declaratii avere

Declaratii de avere si interese

 
Noutăți
 

Unități
 

Legaturi utile
 

Site creat de
Crios

FUNCTIONARII PUBLICI RESPONSABILI CU ACCESUL LA INFORMATIILE DE INTERES PUBLIC

Lista functionarilor publici responsabili cu accesul la informatiile de interes public.

LISTA CUPRINZAND DOCUMENTE DE INTERES PUBLIC

 • Lista functiilor publice - Organigrama
 • Lista functii publice din cadrul institutiei noastre conform art. 33 din Legea cadru nr. 153/2017 la data de 31.03.2018
 • Lista functiilor publice din cadrul institutiei noastre conform art. 33 din Legea cadru nr. 153/2017
 • Acte normative care reglementează organizarea si funcționarea instituției publice
 • Legislația specifică
 • Structura organizatorică, atribuțiile departamentelor. (vezi organigrama)
 • Programul de funcționare, programul de audiențe
 • Conducerea instituției publice
 • Coordonatele de contact ale instituției (denumire, sediu, numere de telefon, fax, adresa de e-mail, pagina de internet)
 • Sursele financiare, bugetul și bilanțul contabil
 • Programe si strategii proprii
 • Diverse materiale informative și documentare pentru specialiștii din agricultură și producători agricoli

ACTE NORMATIVE CARE REGLEMENTEAZĂ ORGANIZAREA ȘI FUNCȚIONAREA

 • Hotărârea Guvernului nr. 751/2010 privind măsurile de reorganizare a direcțiilor pentru agricultură și dezvoltare rurală județene și a municipiului București, precum și stabilirea numărului de posturi, ale Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 2001/2010 privind aprobarea structurii organizatorice-cadru a direcțiilor pentru agricultură județene și a municipiului București, precum și ale Legii administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare, Ordinul 2002/2010 privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare și funcționare a direcțiilor pentru agricultură județene și a municipiului București modificat prin Ordin 170/25.05.2011.
  Regulament cadru de organizare si functionare al Directiei pentru Agricultura a Judetului Dambovita

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ, ATRIBUȚIILE DEPARTAMENTELOR
În conformitate cu prevederile art. 5, punctul (4), litera b) din Legea 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, informația despre structura organizatorică și atribuțiile departamentelor se poate consulta și la sediul instituției. Informația este de asemenea, disponibilă la cerere, pe suport de hârtie sau în format electronic.

PROGRAMUL DE FUNCTIONARE SI DE AUDIENTE

Sectiunea contact contine aceste informatii.

SURSE FINANCIARE,BUGETU,BILANTUL CONTABIL

În conformitate cu prevederile art. 5, punctul (4), litera b) din Legea 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, informația despre structura organizatorică și atribuțiile departamentelor se poate consulta și la sediul instituției. Informația este de asemenea, disponibilă la cerere, pe suport de hârtie sau în format electronic.

PROGRAME ȘI STRATEGII PROPRII DEZVOLTARE ȘI MODERNIZARE

În conformitate cu prevederile art. 5, punctul (4), litera b) din Legea 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, informațiile privind programele și strategiile proprii se pot consulta și la sediul D.A.J. Dâmbovița. Informatiile sunt de asemenea, disponibile la cerere, pe suport de hârtie sau în format electronic.

LISTA CUPRINZÂND CATEGORIILE DE  DOCUMENTE PRODUSE ȘI/SAU GESTIONATE POTRIVIT LEGII

- Autorizații defrișare nuc

- Autorizații defrișare livezi

- Autorizații plantare livezi

- Autorizații defrișare și plantări vii

- Autorizare spații de depozitare pentru produsele agricole

 -Eliberare certificate de conformitate pentru legume-fructe

- Acordarea codului de producție folosit la marcarea ouălor

- Avizare fișe de înscriere în agricultura ecologică

- Autorizare cultivatori de plante modificate genetic

- Autorizare spații destinate comercializării vin de masă vrac

- Autorizare pentru cultivare plante ce conțin substanțe stupefiante și pshihotrope

- Avizare schimbare categorie de folosință teren agricol

- Avizare/aprobare scoatere teren din circuitul agricol

- Atestare produse tradiționale(întocmire dosar-caiet de sarcini)

- Autorizare pentru efectuarea autocontrolului în domeniul legume-fructe

- Autorizații utilizare produse de protecție a plantelor

- Autorizații prestări servicii cu produse de protecție a plantelor

- Certificate de înregistrare pentru comercializarea produselor de protecție a plantelor

- Atestate profesionale pentru comercializarea produselor de protecție a plantelor

- Atestat în acord cu programul de conformitate fitosanitar al ambalajelor din lemn cu standardul internațional pentru măsuri fitosanitare ISPM 15

- Certificate de înregistrare pentru producători, depozite colective, centre comerciale și importatori

- Pașapoarte fitosanitare

-Certificate fitosanitare pentru export

-Buget D.A.J Dâmbovița,Bilant contabil D.A.J Dâmbovița

SOLICITARE DE INFORMATII DE INTERES PUBLIC

Solicitarea în scris a informației de interes public sau a reclamației administrative, se face folosind modelele formularelor tip ale cererii de informații de interes public și ale reclamației administrative (Legea 544/2001).

Informatiile de interes public pot fi solicitate și comunicate și în format electronic, la adresa email:relatii@dadrdambovita.ro;  
Termenele pentru comunicarea în scris a unui răspuns solicitanților de informații de interes public sunt:

 • 10 zile lucrătoare de la depunerea cererii;
 • 30 zile lucratoare, în cazul în care durata necesară pentru identificarea informației solicitate depașește 10 zile, dar instituția are obligația să anunțe acest fapt in termen de 10 zile;
 • 5 zile lucratoare, daca informația solicitată este considerata a fi o informatie exceptatț de la liberul acces.

MODALITĂȚI DE CONTESTARE A DECIZIEI D.A.J. DAMBOVITA, ÎN SITUAȚIA ÎN CARE PERSOANA SE CONSIDERĂ VĂTĂMATĂ ÎN PRIVINȚA DREPTULUI DE ACCES LA INFORMAȚIILE DE INTERES PUBLIC SOLICITATE

In conformitate cu prevederile stipulate la capitolul VI, art. 31-36 din legea 544/2001.

© 2004-2008 DAJ Dambovita. Design si programare web Crios SRL