Cautare in site
 

Comunicate de presa

Comunicat de presa abatoare mobile

 

Declaratii avere

Declaratii de avere si interese

 

Noutati
 

Unitati
 

Legaturi utile
 

Site creat de
Crios

FUNCTIONARII PUBLICI RESPONSABILI CU ACCESUL LA INFORMATIILE DE INTERES PUBLIC

Lista functionarilor publici responsabili cu accesul la informatiile de interes public.

LISTA CUPRINZAND DOCUMENTE DE INTERES PUBLIC

 • Lista functiilor publice din cadrul institutiei noastre conform art. 33 din Legea cadru nr. 153/2017 la data de 30.03.2019
 • Bilant 2018
 • Bilant 2017
 • Raport periodic de activitate pentru anul 2018
 • Raport de evaluare a implementarii Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, pentru anul 2018
 • Raport de evaluare a implementarii Legii nr. 544/2001 in anul 2018
 • Lista functiilor publice din cadrul institutiei noastre conform art. 33 din Legea cadru nr. 153/2017 la data de 30.09.2018
 • Lista functiilor publice - Organigrama
 • Lista functii publice din cadrul institutiei noastre conform art. 33 din Legea cadru nr. 153/2017 la data de 31.03.2018
 • Lista functiilor publice din cadrul institutiei noastre conform art. 33 din Legea cadru nr. 153/2017
 • Acte normative care reglementeaz organizarea si funcionarea instituiei publice
 • Legislaia specific
 • Structura organizatoric, atribuiile departamentelor. (vezi organigrama)
 • Programul de funcionare, programul de audiene
 • Conducerea institutiei publice
 • Coordonatele de contact ale instituiei (denumire, sediu, numere de telefon, fax, adresa de e-mail, pagina de internet)
 • Sursele financiare, bugetul i bilanul contabil
 • Programe si strategii proprii
 • Diverse materiale informative i documentare pentru specialitii din agricultur i productori agricoli

ACTE NORMATIVE CARE REGLEMENTEAZ ORGANIZAREA I FUNCIONAREA

 • Hotrârea Guvernului nr. 751/2010 privind msurile de reorganizare a direciilor pentru agricultur i dezvoltare rural judeene i a municipiului Bucureti, precum i stabilirea numrului de posturi, ale Ordinului ministrului agriculturii i dezvoltrii rurale nr. 2001/2010 privind aprobarea structurii organizatorice-cadru a direciilor pentru agricultur judeene i a municipiului Bucureti, precum i ale Legii administraiei publice locale nr. 215/2001, cu modificrile i completrile ulterioare, Ordinul 2002/2010 privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare i funcionare a direciilor pentru agricultur judeene i a municipiului Bucureti modificat prin Ordin 170/25.05.2011.
  Regulament cadru de organizare si functionare al Directiei pentru Agricultura a Judetului Dambovita

STRUCTURA ORGANIZATORIC, ATRIBUIILE DEPARTAMENTELOR
În conformitate cu prevederile art. 5, punctul (4), litera b) din Legea 544/2001 privind liberul acces la informaiile de interes public, informaia despre structura organizatoric i atribuiile departamentelor se poate consulta i la sediul instituiei. Informaia este de asemenea, disponibil la cerere, pe suport de hârtie sau în format electronic.

PROGRAMUL DE FUNCTIONARE SI DE AUDIENTE

Sectiunea contact contine aceste informatii.

SURSE FINANCIARE,BUGETU,BILANTUL CONTABIL

În conformitate cu prevederile art. 5, punctul (4), litera b) din Legea 544/2001 privind liberul acces la informaiile de interes public, informaia despre structura organizatoric i atribuiile departamentelor se poate consulta i la sediul instituiei. Informaia este de asemenea, disponibil la cerere, pe suport de hârtie sau în format electronic.

LISTA CUPRINZÂND CATEGORIILE DE  DOCUMENTE PRODUSE I/SAU GESTIONATE POTRIVIT LEGII

- Autorizaii defriare nuc

- Autorizaii defriare livezi

- Autorizaii plantare livezi

- Autorizaii defriare i plantri vii

- Autorizare spaii de depozitare pentru produsele agricole

 -Eliberare certificate de conformitate pentru legume-fructe

- Acordarea codului de producie folosit la marcarea oulor

- Avizare fie de înscriere în agricultura ecologic

- Autorizare cultivatori de plante modificate genetic

- Autorizare spaii destinate comercializrii vin de mas vrac

- Autorizare pentru cultivare plante ce conin substane stupefiante i pshihotrope

- Avizare schimbare categorie de folosin teren agricol

- Avizare/aprobare scoatere teren din circuitul agricol

- Atestare produse tradiionale(întocmire dosar-caiet de sarcini)

- Autorizare pentru efectuarea autocontrolului în domeniul legume-fructe

- Autorizaii utilizare produse de protecie a plantelor

- Autorizaii prestri servicii cu produse de protecie a plantelor

- Certificate de înregistrare pentru comercializarea produselor de protecie a plantelor

- Atestate profesionale pentru comercializarea produselor de protecie a plantelor

- Atestat în acord cu programul de conformitate fitosanitar al ambalajelor din lemn cu standardul internaional pentru msuri fitosanitare ISPM 15

- Certificate de înregistrare pentru productori, depozite colective, centre comerciale i importatori

- Paapoarte fitosanitare

-Certificate fitosanitare pentru export

-Buget D.A.J Dâmbovia,Bilant contabil D.A.J Dâmbovia

SOLICITARE DE INFORMATII DE INTERES PUBLIC

Solicitarea în scris a informaiei de interes public sau a reclamaiei administrative, se face folosind modelele formularelor tip ale cererii de informaii de interes public i ale reclamaiei administrative (Legea 544/2001).

Informatiile de interes public pot fi solicitate i comunicate i în format electronic, la adresa email:relatii@dadrdambovita.ro;  
Termenele pentru comunicarea în scris a unui rspuns solicitanilor de informaii de interes public sunt:

 • 10 zile lucrtoare de la depunerea cererii;
 • 30 zile lucratoare, în cazul în care durata necesar pentru identificarea informaiei solicitate depaete 10 zile, dar instituia are obligaia s anune acest fapt in termen de 10 zile;
 • 5 zile lucratoare, daca informaia solicitat este considerata a fi o informatie exceptat de la liberul acces.

MODALITI DE CONTESTARE A DECIZIEI D.A.J. DAMBOVITA, ÎN SITUAIA ÎN CARE PERSOANA SE CONSIDER VTMAT ÎN PRIVINA DREPTULUI DE ACCES LA INFORMAIILE DE INTERES PUBLIC SOLICITATE

In conformitate cu prevederile stipulate la capitolul VI, art. 31-36 din legea 544/2001.

© 2004-2008 DAJ Dambovita. Design si programare web Crios SRL