Cautare in site
 

Declaratii avere

Declaratii de avere si interese

 
Noutăți
 

Unități
 

Legaturi utile
 

Site creat de
Crios

Oficiul de Studii Pedologice si Agrochimice

Atribuții:

1.Întocmirea de studii pedologice în vederea realizării și reactualizării periodice a Sistemului national și județean de monitorizare sol-teren pentru agricultură și necesare fundamentării programelor Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, care constau în: stabilirea, delimitarea și inventarierea unitaților de sol-teren, favorabilitații terenurilor agricole pentru culturi, a claselor de calitate dupa nota de bonitare pentru folosințe agricole, determinarea starii de aprovizionare/asigurare a solurilor cu nutrienși, precum și reacția solurilor, stabilirea categoriilor și subcategoriilor de folosință pentru agricultură sau silvicultură pe baza pretabilității terenurilor, identificarea, delimitarea si inventarierea tipurilor de degradări ale solurilor/terenurilor, stabilirea restricțiilor terenurilor pentru diferite utilizări și stabilirea măsurilor agropedoameliorative si antierozionale corespunzătoare.

2.Constituirea și intreținerea la nivel de județ a băncilor de date aferente sistemelor judetene de monitorizare sol-teren pentru agricultură.

3.Studii pedologice și încadrarea terenurilor agricole în clase de calitate, în vederea furnizării datelor necesare sistemului de impozite și taxe pentru stabilirea corectă a obligațiilor fiscale ale contribuabililor pe teritorii administrative și la nivel de detonator.

4.Studii pedologice și de bonitare a terenurilor agricole, în scopul stabilirii sarcinilor ce revin asupra terenurilor agricole ca urmare a circulației juridice a acestora;

5.Studii pedologice și bonitarea terenurilor agricole, în vederea concesionării, arendării, comasării parcelelor pe proprietari/exploatații, obținerea creditului ipotecar;

6.Documentații de evaluare a terenurilor agricole potrivit legii;

7.Studii de evaluare, prognoza și avertizare pentru determinarea efectelor economice și ecologice ale lucrărilor de îmbunatățiri funciare, precum și pentru terenurile degradate;

8.Studii pedologice pentru fundamentarea proiectelor privind impactul unor însuțiri ale solului asupra obiectivelor social-economice;

9.Studii de impact și ale bilantului de mediu pentru obținerea autorizației de mediu.

10.Recoltare probe sol, plantă, apa freatică sau de irigații.

11.Analize probe sol, plantă, apa freatică sau de irigații.

12.Cartări agrochimice.

13.Planuri de fertilizare.

14.Elaborarea studiilor pedologice și agrochimice în scopul înființării și modernizării plantațiilor de pomi fructiferi și viță de vie.

15. Elaborarea studiilor pedologice naturalistice prealabile realizării amenajamentelor silvice

© 2004-2008 DAJ Dambovita. Design si programare web Crios SRL