DIRECȚIA PENTRU AGRICULTURĂ JUDEȚEANĂ DÂMBOVIȚA

Informații de interes public

Link-uri utile

INSPECȚIA DE STAT PENTRU CONTROL TEHNIC ÎN PRODUCEREA ŞI VALORIFICAREA LEGUMELOR ŞI FRUCTELOR (I.S.C.T.P.V.L.F.)

LEGISLAȚIA NATIONALĂ

LEGISLAȚIA EUROPEANĂ

INSPECȚIA DE STAT PENTRU CONTROLUL TEHNIC VITIVINICOL (I.S.C.T.V.)

LEGISLAȚIA NAȚIONALĂ

LEGISLAȚIA EUROPEANĂ

INSPECȚIA ÎN INDUSTRIA ALIMENTARĂ

 • ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ NR. 97 DIN 21 IUNIE 2001 PRIVIND REGLEMENTAREA PRODUCȚIEI, CIRCULAȚIEI ŞI COMERCIALIZĂRII ALIMENTELOR
 • LEGEA NR. 57 DIN 16 IANUARIE 2002 PENTRU APROBAREA ORDONANȚEI DE URGENȚĂ A GUVERNULUI NR. 97/2001 PRIVIND REGLEMENTAREA PRODUCȚIEI, CIRCULAȚIEI ŞI COMERCIALIZĂRII ALIMENTELOR.
 • ORDINUL NR. 368/1160/212/2003 PENTRU APROBAREA NORMELOR PRIVIND DEFINIREA, DESCRIEREA, PREZENTAREA ŞI ETICHETAREA BĂUTURILOR TRADIȚIONALE ROMÂNEȘTI ŞI A REGULAMENTUL (CE) NR. 110/2008 PRIVIND DEFINIREA, DESEMNAREA, PREZENTAREA, ETICHETAREA ŞI PROTECȚIA INDICAȚIILOR GEOGRAFICE ALE BĂUTURILOR SPIRTOASE.
 • ORDINUL NR. 142 DIN 29 FEBRUARIE 2008 PENTRU APROBAREA NORMELOR DE APLICARE A REGULAMENTULUI CONSILIULUI (CEE) NR. 1.601/1991 CU PRIVIRE LA REGULILE GENERALE PRIVIND DEFINIREA, DESCRIEREA ŞI PREZENTAREA VINURILOR AROMATIZATE, A BĂUTURILOR AROMATIZATE PE BAZĂ DE VIN ŞI A COCTEILURILOR AROMATIZATE DIN PRODUSE VITIVINICOLE
 • REGULAMENTUL (CE) NR. 882/2004, PRIVIND CONTROLUL OFICIAL AL ALIMENTELOR ŞI A LEGISLAȚIEI NAȚIONALE ÎN DOMENIU: OUG NR. 97/2001 PRIVIND REGLEMENTAREA PRODUCȚIEI, CIRCULAȚIEI ŞI COMERCIALIZĂRII ALIMENTELOR – REPUBLICATĂ, APROBATĂ ŞI MODIFICATĂ PRIN LEGEA NR. 57/2002
 • ORDINUL NR. 560/1271/339/ 210/ 2006 PENTRU APROBAREA NORMELOR CU PRIVIRE LA COMERCIALIZAREA PRODUSELOR DIN CARNE;
 • ORDINUL NR. 368/1160/212/2003 PENTRU APROBAREA NORMELOR PRIVIND DEFINIREA, DESCRIEREA, PREZENTAREA ŞI ETICHETAREA BĂUTURILOR TRADIȚIONALE ROMÂNEȘTI;
 • ORDINUL NR. 454/917/22/2002 PENTRU APROBAREA NORMELOR CU PRIVIRE LA NATURA, CONȚINUTUL, ORIGINEA, FABRICAREA, AMBALAREA, ETICHETAREA, MARCAREA, PĂSTRAREA ŞI CALITATEA ULEIURILOR VEGETALE ŞI A MAIONEZELOR DESTINATE COMERCIALIZĂRII PENTRU CONSUMUL UMAN, MODIFICAT PRIN ORDINUL NR. 997/ 495/ 10/ 2003 (CU EXCEPȚIA PREVEDERILOR ACOPERITE DE R CE 1234/2007);
 • ORDINUL NR.  522/798/317/2003 AL MINISTRULUI AGRICULTURII, ALIMENTAȚIEI ŞI PĂDURILOR ŞI AL MINISTRULUI SĂNĂTĂȚII ŞI FAMILIEI ŞI PREȘEDINTELUI AUTORITĂȚII NAȚIONALE PENTRU PROTECȚIA CONSUMATORILOR PENTRU APROBAREA NORMELOR CU PRIVIRE LA NATURA, CONȚINUTUL, ORIGINEA, PREZENTAREA, COMPOZIȚIA, CALITATEA ŞI ETICHETAREA MIERII;
 • ORDINUL NR. 250/531/83/2002 PENTRU APROBAREA NORMEI CU PRIVIRE LA FABRICAREA, CONȚINUTUL, AMBALAREA, ETICHETAREA ŞI CALITATEA FĂINII DE GRÂU DESTINATE COMERCIALIZĂRII PENTRU CONSUM UMAN;
 • ORDINUL NR. 362/670/107/2002 PENTRU APROBAREA NORMELOR CU PRIVIRE LA CONȚINUTUL, FABRICAREA, CALITATEA, AMBALAREA, ETICHETAREA, MARCAREA ŞI PĂSTRAREA BULIONULUI ŞI A PASTEI DE TOMATE;
 • ORDINUL NR.232/313/130/2003 PENTRU APROBAREA NORMELOR CU PRIVIRE LA DEFINIREA, DESCRIEREA ŞI PREZENTAREA OȚETULUI ŞI A ACIDULUI ACETIC DE CALITATE ALIMENTARĂ;
 • ORDINUL NR.269/453/81/2003 PENTRU APROBAREA NORMELOR CU PRIVIRE LA NATURA, CONȚINUTUL, ORIGINEA, PREZENTAREA, COMPOZIȚIA, CALITATEA, ETICHETAREA ŞI MARCAREA UNOR ZAHARURI DESTINATE CONSUMULUI UMAN;
 • ORDINUL NR. 523/808/351/2003 AL MINISTRULUI AGRICULTURII, ALIMENTAȚIEI ŞI PĂDURILOR, AL MINISTRULUI SĂNĂTĂȚII ŞI PREȘEDINTELUI AUTORITĂȚII NAȚIONALE PENTRU PROTECȚIA CONSUMATORILOR PENTRU APROBAREA NORMELOR CU PRIVIRE LA NATURA, CONȚINUTUL, FABRICAREA ŞI ETICHETAREA GEMURILOR DIN FRUCTE, JELEULUI, MARMELADEI ŞI PIUREULUI DE CASTANE ÎNDULCIT;ORDINUL NR. 359/671/137/2002  PENTRU APROBAREA NORMELOR CU PRIVIRE LA NATURA, CONȚINUTUL, FABRICAREA, CALITATEA, AMBALAREA, ETICHETAREA, MARCAREA ŞI PĂSTRAREA SUCURILOR DE LEGUME, MODIFICAT PRIN ORDINUL NR. 416/ 628/ 406/ 2005;
 • ORDINUL NR. 510/768/319/2003 PENTRU APROBAREA NORMELOR CU PRIVIRE LA NATURA, CONȚINUTUL, ORIGINEA, PREZENTAREA, COMPOZIȚIA, CALITATEA SI ETICHETAREA SUCURILOR DIN FRUCTE SI ALE ALTOR PRODUSE SIMILARE DESTINATE CONSUMULUI UMAN;
 • ORDINUL NR. 222 DIN 30 MARTIE 2006 PENTRU APROBAREA REGULAMENTULUI PRIVIND AUTORIZAREA SPAȚIILOR DE DEPOZITARE PENTRU PRODUSE AGRICOLE;
 • ORDINUL NR. 1027 DIN 19 IUNIE 2006 PRIVIND APLICAREA PREVEDERILOR ART. 3 ALIN. (3) DIN ORDONANȚA DE URGENȚĂ A GUVERNULUI NR. 12/2006 PENTRU STABILIREA UNOR MĂSURI DE REGLEMENTARE A PIEȚEI PE FILIERA CEREALELOR ŞI A PRODUSELOR PROCESATE DIN CEREALE;
 • ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ NR. 12 DIN 22 FEBRUARIE 2006 PENTRU STABILIREA UNOR MĂSURI DE REGLEMENTARE A PIEȚEI PE FILIERA CEREALELOR ŞI A PRODUSELOR PROCESATE DIN CEREALE;
 • LEGEA NR. 225 DIN 7 IUNIE 2006 PRIVIND APROBAREA ORDONANȚEI DE URGENȚĂ A GUVERNULUI NR. 12/2006 PENTRU STABILIREA UNOR MĂSURI DE REGLEMENTARE A PIEȚEI PE FILIERA CEREALELOR ŞI A PRODUSELOR PROCESATE DIN CEREALE;
 • ORDONANȚĂ NR. 2 DIN 12 IULIE 2001 PRIVIND REGIMUL JURIDIC AL CONTRAVENȚIILOR
 • LEGEA NR. 180 DIN 11 APRILIE 2002 PENTRU APROBAREA ORDONANȚEI GUVERNULUI NR. 2/2001 PRIVIND REGIMUL JURIDIC AL CONTRAVENȚIILOR;
 • LEGEA NR. 526 DIN 25 NOIEMBRIE 2004 PENTRU MODIFICAREA ŞI COMPLETAREA ORDONANȚEI GUVERNULUI NR. 2/2001 PRIVIND REGIMUL JURIDIC AL CONTRAVENȚIILOR;
 • LEGEA NR. 182 DIN 16 MAI 2006 PENTRU MODIFICAREA ŞI COMPLETAREA ORDONANȚEI GUVERNULUI NR. 2/2001 PRIVIND REGIMUL JURIDIC AL CONTRAVENȚIILOR;
 • HOTĂRÂREA GUVERNULUI ROMÂNIEI NR. 106 DIN 7 FEBRUARIE 2002 PRIVIND ETICHETAREA ALIMENTELOR
 • HOTĂRÂREA GUVERNULUI ROMÂNIEI NR. 1822 DIN 22 DECEMBRIE 2005 PENTRU ABROGAREA ŞI COMPLETAREA UNOR ACTE NORMATIVE DIN DOMENIUL PROTECȚIEI CONSUMATORILOR;
 • HOTĂRÂREA GUVERNULUI ROMÂNIEI NR. 173 DIN 9 FEBRUARIE 2006 PRIVIND TRASABILITATEA ŞI ETICHETAREA ORGANISMELOR MODIFICATE GENETIC ŞI TRASABILITATEA ALIMENTELOR ŞI HRANEI PENTRU ANIMALE, OBȚINUTE DIN ORGANISME MODIFICATE GENETIC;
 • DIRECTIVA 2000/13/C.E;
 • HOTĂRÂREA GUVERNULUI ROMÂNIEI NR. 568 DIN 5 IUNIE 2002 PRIVIND IODAREA UNIVERSALĂ A SĂRII DESTINATE CONSUMULUI UMAN, HRANEI ANIMALELOR ŞI UTILIZĂRII ÎN INDUSTRIA ALIMENTARĂ;
 • HOTĂRÂREA GUVERNULUI ROMÂNIEI NR. 1904 DIN 22 DECEMBRIE 2006 PENTRU MODIFICAREA HOTĂRÂRII GUVERNULUI NR. 568/2002 PRIVIND IODAREA UNIVERSALĂ A SĂRII DESTINATE CONSUMULUI UMAN, HRANEI PENTRU ANIMALE ŞI UTILIZĂRII ÎN INDUSTRIA ALIMENTARĂ;
 • HOTĂRÂREA GUVERNULUI ROMÂNIEI NR. 873 DIN 28 IULIE 2005 PRIVIND APROBAREA UNOR MĂSURI SPECIALE PENTRU PREVENIREA ŞI COMBATEREA FAPTELOR DE EVAZIUNE FISCALĂ ÎN DOMENIUL ALCOOLULUI ETILIC DE ORIGINE AGRICOLĂ, BĂUTURILOR SPIRTOASE, PRODUSELOR DIN TUTUN ŞI AL ULEIURILOR MINERALE;
 • HOTĂRÂREA GUVERNULUI ROMÂNIEI NR. 415 DIN 23 MARTIE 2004 PRIVIND REGIMUL DE COMERCIALIZARE A OUĂLOR;
 • ORDINUL NR. 847 DIN 15 NOIEMBRIE 2004 PRIVIND MODIFICAREA ŞI COMPLETAREA ORDINULUI MINISTRULUI AGRICULTURII, ALIMENTAȚIEI ŞI PĂDURILOR, AL MINISTRULUI SĂNĂTĂȚII ŞI FAMILIEI ŞI AL PREȘEDINTELUI AUTORITĂȚII NAȚIONALE PENTRU PROTECȚIA CONSUMATORILOR NR. 268/441/117/2003 PENTRU APROBAREA NORMELOR PRIVIND DEFINIREA, DESCRIEREA ŞI PREZENTAREA BĂUTURILOR SPIRTOASE;
 • ORDINUL NR. 498 DIN 31 IULIE 2003 PENTRU APROBAREA NORMELOR PRIVIND METODELE COMUNITARE DE ANALIZĂ A ALCOOLULUI NEUTRU UTILIZAT ÎN SECTORUL VINULUI ŞI ÎN OBȚINEREA BĂUTURILOR SPIRTOASE, A VINURILOR AROMATIZATE, A BĂUTURILOR AROMATIZATE PE BAZĂ DE VIN ŞI A COCTEILURILOR AROMATIZATE OBȚINUTE DIN PRODUSE VITIVINICOLE;
 • REGULAMENTUL CE, 1576/89 ŞI 1014/90 PRIVIND BĂUTURILE ALCOOLICE;
 • ORDINUL NR. 690 DIN 28 SEPTEMBRIE 2004 PENTRU APROBAREA NORMEI PRIVIND CONDIȚIILE ŞI CRITERIILE PENTRU ATESTAREA PRODUSELOR TRADIȚIONALE;
 • ORDINUL NR. 438 DIN 18 IUNIE 2002 PENTRU APROBAREA NORMELOR PRIVIND ADITIVII ALIMENTARI DESTINAȚI UTILIZĂRII ÎN PRODUSELE ALIMENTARE PENTRU CONSUM UMAN;
 • HOTĂRÂREA GUVERNULUI ROMÂNIEI NR. 1197 DIN 24 OCTOMBRIE 2002 PENTRU APROBAREA NORMELOR PRIVIND MATERIALELE ŞI OBIECTELE CARE VIN ÎN CONTACT CU ALIMENTELE;
 • HOTĂRÂREA GUVERNULUI ROMÂNIEI NR. 559 DIN 15 APRILIE 2004 PRIVIND MODIFICAREA ŞI COMPLETAREA HOTĂRÂRII GUVERNULUI NR. 1.197/2002 PENTRU APROBAREA NORMELOR PRIVIND MATERIALELE ŞI OBIECTELE CARE VIN ÎN CONTACT CU ALIMENTELE;
 • ORDONANTA NR. 21*) DIN 21 AUGUST 1992 PRIVIND PROTECTIA CONSUMATORILOR CU MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE ULTERIOARE;
 • LEGEA NR. 37 DIN 16 IANUARIE 2002 PRIVIND APROBAREA ORDONANȚEI GUVERNULUI NR. 58/2000 PENTRU MODIFICAREA ŞI COMPLETAREA ORDONANȚEI GUVERNULUI NR. 21/1992 PRIVIND PROTECȚIA CONSUMATORILOR
 • LEGEA NR. 150 DIN 14 MAI 2004 PRIVIND SIGURANȚA ALIMENTELOR ŞI A HRANEI PENTRU ANIMALE – REPUBLICATĂ;

INSPECȚIA ÎN DOMENIUL ZOOTEHNIC

LEGISLAȚIE NAȚIONALĂ

 • PLANUL NAȚIONAL DE CONTROL PENTRU ROMÂNIA, PENTRU PERIOADA 2011-2013, CAP. 3.1.2. – RESPONSABILITĂȚILE MINISTERULUI AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE, CAP. 4 – ORGANIZAREA ŞI MANAGEMENTUL CONTROALELOR REALIZATE DE CĂTRE AUTORITĂȚILE COMPETENTE, CAP. 8 – SISTEMUL DE CONTROL PENTRU NUTRIȚIA ANIMALELOR 2011-2013, ELABORAT ÎN BAZA REGULAMENTULUI (CE) NR. 882/2004;
 • LEGEA ZOOTEHNIEI NR. 72/2002 ŞI NORMELE METODOLOGICE DE APLICARE, APROBATE PRIN HG NR. 940/2002;
 • ORDINUL MINISTRULUI AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE NR. 541/2009 PENTRU MODIFICAREA ŞI COMPLETAREA STRATEGIEI PRIVIND ORGANIZAREA ACTIVITĂȚII DE ÎMBUNĂTĂȚIRE ŞI EXPLOATARE A PAJIȘTILOR LA NIVEL NAȚIONAL, PE TERMEN MEDIU ŞI LUNG, APROBATĂ PRIN ORDIN AL MINISTRULUI AGRICULTURII, ALIMENTAȚIEI ŞI PĂDURILOR ŞI MINISTRULUI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE NR. 226/2003;

– ORDINUL COMUN AL MINISTRULUI AGRICULTURII, ALIMENTAȚIEI ŞI PĂDURILOR ŞI MINISTRULUI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE NR. 226/235/2003;

 •   ORDINUL MINISTRULUI AGRICULTURII, PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII RURALE NR. 682/2006 PRIVIND APROBAREA GRILEI DE PARAMETRI PENTRU NEGOCIEREA PREȚULUI DE LIVRARE AL LAPTELUI DE VACĂ MATERIE PRIMĂ, STABILITĂ DE REPREZENTANȚII PRODUCĂTORILOR ŞI AI CUMPĂRĂTORILOR;

– REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCȚIONARE AL MINISTERULUI AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE CU MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE ULTERIOARE;

 • ORDONANȚA GUVERNULUI NR. 26/2000 CU PRIVIRE LA ASOCIAȚII ŞI FUNDAȚII CU MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE ULTERIOARE, APROBATĂ PRIN LEGEA NR. 246/2005;

– ORDONANȚA DE URGENȚĂ A GUVERNULUI NR. 54/2006 PRIVINDREGIMUL CONTRACTELOR DE CONCESIUNE DE BUNURI PROPRIETATE PUBLICĂ APROBATĂ, CU MODIFICĂRI, PRIN HG NR. 22/2007;

 • NORMELE METODOLOGICE DE APLICARE A OUG NR 54/2006 PRIVIND REGIMULCONTRACTELOR  DE CONCESIUNE DE BUNURI PROPRIETATE PUBLICĂ  APROBATE PRIN HG NR. 168/2007;

– ORDINUL MINISTRULUI AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE NR.118/2009 PENTRU MODIFICAREA ŞI COMPLETAREA ORDINULUI MINISTRULUI AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE NR. 246/2008 PRIVIND STABILIREA MODULUI DE IMPLEMENTARE, A CONDIȚIILOR SPECIFICE ŞI A CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE PENTRU APLICAREA SCHEMELOR DE PLĂȚI DIRECTE ŞI PLĂȚILOR NAȚIONALE DIRECTE COMPLEMENTARE ÎN SECTORUL VEGETAL, PENTRU ACORDAREA SPRIJINULUI AFERENT MĂSURILOR DE AGROMEDIU ŞI ZONELE DEFAVORIZATE;

 • ORDINUL MINISTRULUI AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE NR. 246/2008 PRIVIND STABILIREA MODULUI DE IMPLEMENTARE, A CONDIȚIILOR SPECIFICE ŞI A CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE PENTRU APLICAREA SCHEMELOR DE PLĂȚI DIRECTE ŞI PLĂȚILOR NAȚIONALE DIRECTE COMPLEMENTARE ÎN SECTORUL VEGETAL, PENTRU ACORDAREA SPRIJINULUI AFERENT MĂSURILOR DE AGROMEDIU ŞI ZONELE DEFAVORIZATE;
 • ORDONANȚA DE URGENȚĂ A GUVERNULUI NR. 125/2006 PENTRU APROBAREA SCHEMELOR DE PLĂȚI DIRECTE ŞI PLĂȚI NAȚIONALE DIRECTE COMPLEMENTARE, CARE SE ACORDĂ ÎN AGRICULTURĂ ÎNCEPÂND CU ANUL 2007 APROBATĂ PRIN LEGEA NR. 139/2007;
 • ORDONANȚA DE GUVERN NR. 16/2009 PRIVIND MODIFICAREA OUG NR. 125/2006;
 • ORDINUL NR. 704/2007 PRIVIND STABILIREA MODULUI DE IMPLEMENTARE, CONDIȚIILE SPECIFICE ŞI CRITERIILE DE ELIGIBILITATE PENTRU APLICAREA SCHEMELOR DE PLĂȚI DIRECTE ŞI PLĂȚI NAȚIONALE DIRECTE COMPLEMENTARE ÎN SECTORUL VEGETAL;
 • HG NR. 6/2011 PENTRU MODIFICAREA ŞI COMPLETAREA HG NR. 725/2010 PRIVIND REORGANIZAREA ŞI FUNCȚIONAREA MINISTERULUI AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE, PRECUM ŞI A UNOR STRUCTURI AFLATE ÎN SUBORDINEA ACESTUIA;
 • HG NR. 838/2010 PRIVIND APROBAREA NORMELOR METODOLOGICE DE ACORDARE A AJUTOARELOR DE STAT PENTRU REALIZAREA ANGAJAMENTELOR ASUMATE VOLUNTAR ÎN FAVOAREA BUNĂSTĂRII PĂSĂRILOR;
 • HG NR. 2/2001 PRIVIND REGIMUL JURIDIC AL CONTRAVENȚIILOR;
 • OG NR. 14/2010 PRIVIND MĂSURILE FINANCIARE PENTRU REGLEMENTAREA AJUTOARELOR DE STAT ACORDATE PRODUCĂTORILOR AGRICOLI, ÎNCEPÂND CU ANUL 2010, APROBATĂ CU MODIFICĂRI ŞI COMPLETĂRI PRIN LEGEA NR. 74/2010, CU COMPLETĂRILE ULTERIOARE;
 • HG NR. 39/2009 PENTRU ACORDAREA ÎNCREDERII GUVERNULUI, CAP. 15, SECȚIUNEA II;
 • OUG NR. 123/2006 PENTRU APROBAREA ACORDĂRII SPRIJINULUI FINANCIAR PRODUCĂTORILOR AGRICOLI DIN SECTORUL VEGETAL, ZOOTEHNIC, AL ÎMBUNĂTĂȚIRILOR FUNCIARE ŞI AL ORGANIZĂRII ŞI SISTEMATIZĂRII TERITORIULUI, APROBATĂ CU MODIFICĂRI ŞI COMPLETĂRI PRIN LEGEA NR. 125/2007, CU COMPLETĂRILE ULTERIOARE;
 • LEGEA NR. 36/1991 PRIVIND SOCIETĂȚILE AGRICOLE ŞI ALTE FORME DE ASOCIERE ÎN AGRICULTURĂ, CU MODIFICĂRILE ŞI COMPLEMENTĂRILE ULTERIOARE;
 • LEGEA NR. 500/2002 PRIVIND FINANȚELE PUBLICE CU MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE ULTERIOARE;
 • LEGEA NR. 82/1991 A CONTABILITĂȚII CU MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE ULTERIOARE

– ORDINUL MINISTRULUI FINANȚELOR NR. 1753/2004 PENTRU APROBAREA NORMELOR PRIVIND ORGANIZAREA ŞI EFECTUAREA INVENTARIERII ELEMENTELOR DE ACTIV ŞI PASIV ALE LEGII NR. 82/1991 A CONTABILITĂȚII CU MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE ULTERIOARE;

 • LEGEA NR. 188/1999 A FUNCȚIONARULUI PUBLIC CU MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE ULTERIOARE;
 • OUG NR. 34/2006 PRIVIND ATRIBUIREA CONTRACTELOR DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ, A CONTRACTELOR DE CONCESIUNE DE LUCRĂRI PUBLICE ŞI A CONTRACTELOR DE CONCESIUNE DE SERVICII;
 • LEGEA NR. 213/1998 PRIVIND PROPRIETATEA PUBLICĂ ŞI REGIMUL JURIDIC AL ACESTEIA, CU MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE ULTERIOARE;
 • LEGEA NR. 1/2000 PENTRU RECONSTITUIREA DREPTULUI DE PROPRIETATE ASUPRA TERENURILOR AGRICOLE ŞI CELOR FORESTIERE, SOLICITATE POTRIVIT LEGII FONDULUI FUNCIAR NR. 18/1991 ŞI ALE LEGII NR. 169/1997;

29.  LEGEA NR. 247/2005 PRIVIND REFORMA ÎN DOMENIUL PROPRIETĂȚII ŞI AL JUSTIȚIEI, PRECUM ŞI UNELE MĂSURI ADIACENTE;

 • HG NR. 890/2005 PENTRU APROBAREA REGULAMENTULUI PRIVIND PROCEDURA DE CONSTITUIRE, ATRIBUȚIILE ŞI FUNCȚIONAREA COMISIILOR DE STABILIRE A DREPTURILOR DE PROPRIETATE PRIVATĂ ASUPRA TERENURILOR, A MODELULUI ŞI MODULUI DE ATRIBUIRE A TITLULUI DE PROPRIETATE, PRECUM ŞI PUNEREA ÎN POSESIE A PROPRIETARILOR;
 • LEGEA NR. 1832/2005 PENTRU MODIFICAREA ŞI COMPLETAREA REGULAMENTULUI NR. 890/2005;
 • LEGEA NR. 169/1997 PENTRU MODIFICAREA ŞI COMPLETAREA LEGII FONDULUI FUNCIAR NR. 18/1991;
 • LEGEA NR. 45/2009 PRIVIND ORGANIZAREA ŞI FUNCȚIONAREA ACADEMIEI DE ȘTIINȚE AGRICOLE ŞI SILVICE – GHEORGHE IONESCU ŞIȘEȘTI – ŞI A SISTEMULUI DE CERCETARE-DEZVOLTARE DIN DOMENIILE AGRICULTURII, SILVICULTURII ŞI INDUSTRIEI ALIMENTARE;
 • LEGEA NR. 7/2004 PRIVIND CODUL DE CONDUITĂ AL FUNCȚIONARILOR PUBLICI, REPUBLICATĂ;

– ORDINUL NR. 218/2010 PRIVIND APROBAREA NORMELOR TEHNICE PENTRU DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII DE INSPECȚIE DE STAT ÎN ZOOTEHNIE, MODELULUI LEGITIMAȚIEI, AL ȘTAMPILEI ŞI AL PROCESULUI-VERBAL DE CONSTATARE ŞI SANCȚIONARE A CONTRAVENȚIILOR LA NORMELE ZOOTEHNICE;

 • OUG NR. 522/2003 PENTRU APROBAREA NORMELOR METODOLOGICE GENERALE REFERITOARE LA EXERCITAREA CONTROLULUI FINANCIAR INTERN;

LEGISLAȚIA EUROPEANĂ

 • REGULAMENTUL (CE) NR. 882/2004 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI PRIVIND CONTROALELE OFICIALE EFECTUATE PENTRU A ASIGURA VERIFICAREA CONFORMITĂȚILOR CU LEGISLAȚIA PRIVIND HRANA PENTRU ANIMALE ŞI PRODUSELE ALIMENTARE ŞI CU NORMELE DE SĂNĂTATE ANIMALĂ ŞI DE BUNĂSTARE A ANIMALELOR, ART.3 ŞI ART. 4;
 • REGULAMENTUL (CE) NR. 1122/2009 DE STABILIRE A NORMELOR DE APLICARE A REGULAMENTULUI (CE) NR. 73/2009 AL CONSILIULUI ÎN CEEA CE PRIVEȘTE ECOCONDIȚIONALITATEA, MODULAREA ŞI SISTEMUL INTEGRAT DE ADMINISTRARE ŞI CONTROL ÎN CADRUL SCHEMELOR DE AJUTOR PENTRU AGRICULTORI PREVĂZUTE ÎN REGULAMENTUL RESPECTIV, ART. 3 ŞI ART. 4;
 • REGULAMENTUL (CE) NR. 1974/2006 DESTABILIRE A NORMELOR DE APLICARE A REGULAMENTULUI (CE) NR. 11698/2005 AL CONSILIULUI PRIVIND SPRIJINUL ACORDAT DIN FONDUL EUROPEAN AGRICOL PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ (FEADR), ANEXA V;
 • REGULAMENTUL (CE) NR. 1698/2005 AL CONSILIULUI PRIVIND SPRIJINUL ACORDAT DIN FONDUL EUROPEAN AGRICOL PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ (FEADR), ANEXA V, ART.36, 39,40;
 • REGULAMENTUL (CE) NR. 1782/2003 AL CONSILIULUI, CU MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE ULTERIOARE;
 • REGULAMENTUL (CE) NR. 796/2004 AL COMISIEI, CU MODIFICĂRILE ŞI COMPLEMENTĂRILE ULTERIOARE;
 • REGULAMENTUL (CE) NR. 1973/2004 AL COMISIEI, CU MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE ULTERIOARE;
 • REGULAMENTUL (CE) NR. 73/2009 AL CONSILIULUI ÎN CEEA CE PRIVEȘTE ECOCONDIȚIONALITATEA, MODULAREA ŞI SISTEMUL INTEGRAT DE ADMINISTRARE ŞI CONTROL ÎN CADRUL SCHEMELOR DE AJUTOR PENTRU AGRICULTORI PREVĂZUTE ÎN REGULAMENTUL RESPECTIV;
 • REGULAMENTUL (CE) NR. 1857/2006 PRIVIND APLICAREA ART. 87 ŞI 88 DIN TRATAT A AJUTOARELOR DE STAT PENTRU INTREPRINDERILE MICI ŞI MIJLOCII CARE ÎŞI DESFĂȘOARĂ ACTIVITATEA ÎN DOMENIUL PRODUCȚIEI DE PRODUSE AGRICOLE ŞI DE MODIFICARE A REGULAMENTULUI (CE) NR. 70/2001;
 • REGULAMENTUL (CE) NR. 1234/2007 AL CONSILIULUI DE INSTITUIRE A UNEI ORGANIZĂRI COMUNE A PIEȚELOR AGRICOLE ŞI PRIVIND DISPOZIȚIILE SPECIFICE REFERITOARE LA ANUMITE PRODUSE AGRICOLE (REGULAMENTUL UNIC OCP), CU MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE ULTERIOARE;

INSPECȚIA DE STAT ÎN DOMENIUL ORGANISMELOR MODIFICATE GENETIC (I.S.O.M.G.)

LEGISLAȚIA NAȚIONALĂ

 • ORDINUL MAPDR NR.237/2006 PRIVIND AUTORIZAREA CULTIVATORILOR DE PLANTE MODIFICATE GENETIC PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL, PARTEA I, NR. 337 DIN 14.04.2006;
 • ORDINUL MAPDR NR.471/2006 PENTRU COMPLETAREA ŞI MODIFICAREA ORDINUL MAPDR NR.237/2006 PRIVIND AUTORIZAREA CULTIVATORILOR DE PLANTE MODIFICATE GENETIC PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL, PARTEA I, NR. 663 DIN 2.08.2006;
 • HG NR.43/2007 PRIVIND INTRODUCEREA DELIBERATA ÎN MEDIU ŞI INTRODUCEREA PE PIAȚĂ A ORGANISMELOR MODIFICATE GENETIC PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL, PARTEA I, NR.435 DIN 28.06.2007;
 • OUG NR.195/2005 PRIVIND PROTECȚIA MEDIULUI, PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL, PARTEA I, NR.1196 DIN 30.12.2005;
 • LEGEA 265/2006 PENTRU APROBAREA ORDONANTEI DE URGENȚĂ A GUVERNULUI NR.195/2005 PRIVIND PROTECȚIA MEDIULUI, PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL, PARTEA I, NR.586 DIN 6.07.2006;
 • HG NR. 173/2006 PRIVIND TRASABILITATEA ȘI ETICHETAREA ORGANISMELOR MODIFICATE GENETIC ȘI TRASABILITATEA ALIMENTELOR ȘI HRANEI PENTRU ANIMALE, OBȚINUTE DIN ORGANISME MODIFICATE GENETIC,  PUBLICAT IN MONITORUL OFICIAL NR. 206/6.03.2006.
 • LEGEA 247/2009 PENTRU APROBAREA ORDONANȚEI DE URGENȚĂ A GUVERNULUI NR. 43/2007 PRIVIND INTRODUCEREA DELIBERATĂ ÎN MEDIU ŞI INTRODUCEREA PE PIAȚĂ A ORGANISMELOR MODIFICATE GENETIC, PUBLICATĂ ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 472/8.07.2009.

LEGISLAȚIA EUROPEANĂ

 • REGULAMENTUL CE NR.1829/2003 PRIVIND PRODUSELE ALIMENTARE ŞI FURAJELE MODIFICATE GENETIC
 • REGULAMENTUL CE NR.1830/2003 PRIVIND TRASABILITATEA ŞI ETICHETAREA ORGANISMELOR MODIFICATE GENETIC ŞI TRASABILITATEA PRODUSELOR DESTINATE ALIMENTAȚIEI UMANE  SAU ANIMALE, PRODUSE DIN ORGANISME MODIFICATE GENETIC;
 • DIRECTIVA CE 18/2002 PRIVIND DISEMINAREA DELIBERATĂ ÎN MEDIU A ORGANISMELOR MODIFICATE GENETIC ȘI DE ABROGARE A DIRECTIVEI CEE 220/1990
 • REGULAMENTUL CE NR.882/2004 PRIVIND CONTROALELE OFICIALE EFECTUATE PENTRU A ASIGURA VERIFICAREA CONFORMITĂȚII CU LEGISLAȚIA PRIVIND HRANA PENTRU ANIMALE ŞI PRODUSELE ALIMENTARE ŞI CU NORMELE DE SĂNĂTATE ANIMALĂ ŞI DE BUNĂSTARE A ANIMALELOR

INSPECŢIA ÎN DOMENIUL CLASIFICĂRII CARCASELOR DE PORCINE, BOVINE ȘI OVINE

LEGISLAȚIE NAȚIONALĂ

 • ORDINUL MINISTRULUI AGRICULTURII, PĂDURILOR ȘI DEZVOLTĂRII RURALE NR. 457/2004 PENTRU APROBAREA NORMELOR TEHNICE DE CLASIFICARE A CARCASELOR DE PORCI.
 • ORDINUL MINISTRULUI AGRICULTURII, PĂDURILOR ȘI DEZVOLTĂRII RURALE NR. 882/2004 PENTRU APROBAREA NORMELOR TEHNICE DE CLASIFICARE A CARCASELOR DE BOVINE ADULTE.
 • ORDINUL MINISTRULUI AGRICULTURII, PĂDURILOR ȘI DEZVOLTĂRII RURALE NR. 883/2004 PENTRU APROBAREA NORMELOR TEHNICE DE CLASIFICARE A CARCASELOR DE OVINE.       
 • ORDINUL MINISTRULUI AGRICULTURII, PĂDURILOR ȘI DEZVOLTĂRII RURALE NR. 259/2004 PENTRU APROBAREA STATUTULUI COMISIEI DE CLASIFICARE A CARCASELOR DE PORCINE, BOVINE ȘI OVINE, ÎN CARE SE STABILESC ATRIBUȚIILE, MODUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCŢIONARE, PRECUM ȘI ALTE REGLEMENTĂRI SPECIFICE.
 • ORDINUL MINISTRULUI AGRICULTURII, PĂDURILOR ȘI DEZVOLTĂRII RURALE NR. 849/2004 PRIVIND APROBAREA MODELELOR DE CERERI DE AUTORIZARE PENTRU ACTIVITATEA DE CLASIFICARE A CARCASELOR, A MODELELOR FORMULARELOR – TIP PENTRU ATESTATUL DE CLASIFICATOR ȘI PENTRU AUTORIZAȚIA DE CLASIFICARE ȘI A MODELELOR RAPOARTELOR DE CLASIFICARE ȘI REGISTRULUI AGENȚIILOR DE CLASIFICARE.
 • ORDINUL MINISTRULUI AGRICULTURII, PĂDURILOR ȘI DEZVOLTĂRII RURALE NR. 548/2004 PENTRU APROBAREA REGULAMENTULUI PRIVIND REGIMUL ATESTATELOR DE CLASIFICATOR ȘI AL AUTORIZAȚIILOR DE CLASIFICARE.
  -ORDINUL MINISTRULUI AGRICULTURII, PĂDURILOR ȘI DEZVOLTĂRII RURALE NR. 149/2005 PENTRU APROBAREA LISTEI CUPRINZÂND AGENȚIILE AUTORIZATE DE CLASIFICARE A CARCASELOR DE PORCINE, BOVINE ȘI OVINE.
 • ORDINUL MINISTRULUI AGRICULTURII, PĂDURILOR ȘI DEZVOLTĂRII RURALE NR. 848/2004 PENTRU APROBAREA LISTEI CU CLASIFICATORII AUTORIZAȚI.
  -ORDINUL MINISTRULUI AGRICULTURII, PĂDURILOR ȘI DEZVOLTĂRII RURALE NR. 132/2006 PENTRU ÎMPUTERNICIREA INSPECTORILOR CARE VOR AVEA RESPONSABILITĂȚI ÎN SISTEMUL DE CLASIFICARE A CARCASELOR DE PORCINE, BOVINE ȘI OVINE.
 • -ORDINUL MINISTRULUI AGRICULTURII, PĂDURILOR ȘI DEZVOLTĂRII RURALE NR. 353/2006 PENTRU  APROBAREA ATRIBUŢIILOR ȘI MODALITĂŢILOR DE FUNCŢIONARE ALE INSPECŢIEI PRIVIND ACTIVITATEA DE CLASIFICARE A CARCASELOR, ÎMPUTERNICIREA INSPECTORILOR DIN CADRUL DIRECȚIEI PENTRU AGRICULTURĂ ȘI DEZVOLTARE RURALĂ JUDEȚENE PENTRU REALIZAREA ACTIVITĂȚII DE INSPECŢIE, PRECUM ȘI STABILIREA ZONELOR ÎN CARE INSPECTORII ÎȘI DESFĂŞOARĂ ACTIVITATEA.
 • HOTARÂRE DE GUVERN NR. 267/2004 PRIVIND INSTITUIREA SISTEMULUI DE CLASIFICARE A CARCASELOR DE PORCINE, BOVINE ȘI OVINE.

LEGISLAȚIE COMUNITARĂ

 • REGULAMENTUL (CE) NR. 1249/2008 DE STABILIRE A NORMELOR DE APLICARE A GRILELOR COMUNITARE DE CLASIFICARE A CARCASELOR DE BOVINE, PORCINE ȘI OVINE ȘI PRIVIND RAPORTAREA PREȚURILOR ACESTORA.
 • REGULAMENTUL (CE) NR. 1234/2007 AL CONSILIULUI DE INSTITUIRE A UNEI ORGANIZĂRI COMUNE A PIEŢELOR AGRICOLE PRIVIND DISPOZIŢII SPECIFICE REFERITOARE LA ANUMITE PRODUSE AGRICOLE

FOND FUNCIAR

ORDIN NR. 238 DIN 27.12.2011 PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI-CADRU DE ORGANIZARE ŞI FUNCȚIONARE A OFICIILOR DE STUDII PEDOLOGICE ŞI AGROCHIMICE TERITORIALE, STRUCTURA ORGANIZATORICĂ ŞI ATRIBUȚIILE ACESTOR INSTITUȚII

ORDIN NR. 278 DIN 09.12.2011 PRIVIND APROBAREA PROGRAMULUI NAŢIONAL PRIVIND REALIZAREA SISTEMULUI NAŢIONAL DE MONITORIZARE SOL-TEREN PENTRU AGRICULTURĂ, A NORMELOR DE CONȘINUT PENTRU STUDIILE PEDOLOGICE ȘI AGROCHIMICE ELABORATE ÎN VEDEREA REALIZĂRII ȘI REACTUALIZĂRII PERIODICE A SISTEMULUI JUDEȚEAN DE MONITORIZARE SOL-TEREN PENTRU AGRICULTURĂ ȘI A REALIZĂRII SISTEMULUI NAŢIONAL DE MONITORING AL CALITĂȚII SOLULUI ÎN REȚEAUA DE PROFILE 8X8 KM ȘI BAZELE DE DATE AFERENTE, A METODOLOGIEI PRIVIND REALIZAREA ȘI REACTUALIZAREA SISTEMULUI JUDEȚEAN DE MONITORIZARE SOL-TEREN PENTRU AGRICULTURĂ ȘI A SISTEMULUI NAŢIONAL DE MONITORING AL CALITĂȚII SOLULUI ÎN REȚEAUA DE PROFILE 8X8 KM ȘI A BAZELOR DE DATE AFERENTE, A NORMELOR DE CONȚINUT PRIVIND REALIZAREA SISTEMULUI NAŢIONAL DE MONITORING AL CALITĂȚII SOLULUI ÎN REȚEAUA DE PROFILE 8X8 KM ȘI A BAZEI DE DATE AFERENTE REȚELEI DE PROFILE 8X8 KM, PRECUM ȘI REALIZAREA BAZEI DE DATE LA NIVEL NAŢIONAL AFERENTE SISTEMULUI JUDEȚEAN DE MONITORIZARE SOL-TEREN PENTRU AGRICULTURĂ ȘI A MODULUI DE FINANȚARE A SISTEMULUI JUDEȚEAN DE MONITORIZARE SOL-TEREN PENTRU AGRICULTURĂ, A SISTEMULUI NAŢIONAL DE MONITORING AL CALITĂȚII SOLULUI ÎN REȚEAUA DE PROFILE 8X8 KM, PRECUM ȘI A BAZELOR DE DATE AFERENTE

HORTICULTURA

LEGISLAȚIE NAȚIONALĂ

– HOTĂRÂRE NR. 1078 DIN 10 SEPTEMBRIE 2008 PRIVIND ACORDAREA DE SPRIJIN FINANCIAR GRUPURILOR DE PRODUCĂTORI RECUNOSCUTE PRELIMINAR ŞI ORGANIZAȚIILOR DE PRODUCĂTORI ÎN SECTORUL FRUCTE ŞI LEGUME

– ORDIN NR. 694 DIN 18 NOIEMBRIE 2008 PRIVIND CONDIȚIILE DE RECUNOAȘTERE A ORGANIZAȚIILOR DE PRODUCĂTORI ŞI A GRUPURILOR DE PRODUCĂTORI RECUNOSCUTE PRELIMINAR ÎN SECTORUL FRUCTE ŞI LEGUME, PRECUM ŞI MODUL DE ACCESARE A SPRIJINULUI FINANCIAR DE CĂTRE ACESTEA CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE.

– ORDIN NR. 162 DIN 29 IUNIE 2011 PRIVIND INSTITUIREA UNOR MĂSURI EXCEPȚIONALE CU CARACTER TEMPORAR DE SPRIJINIRE A SECTORULUI FRUCTELOR ŞI LEGUMELOR.

– ORDIN NR. 91 DIN 11 FEBRUARIE 2008 PRIVIND MODALITATEA DE ACORDARE A PLĂȚILOR TRANZITORII PENTRU TOMATE DESTINATE PROCESĂRII ŞI APROBAREA PRIM-PROCESATORILOR

– HOTĂRÂRE NR. 154 DIN 13 MARTIE 2012 PRIVIND APROBAREA CUANTUMULUI SUMELOR ALOCATE ÎN SECTORUL VEGETAL, CA MECANISM DE SUSȚINERE A PRODUCĂTORILOR AGRICOLI PRIN APLICAREA SCHEMEI DE PLĂȚI TRANZITORII PENTRU TOMATELE DESTINATE PROCESĂRII

– ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ NR. 24 DIN 24 MARTIE 2010 PRIVIND IMPLEMENTAREA PROGRAMULUI DE ÎNCURAJARE A CONSUMULUI DE FRUCTE ÎN ȘCOLI, APROBATĂ PRIN LEGEA NR. 195/2010

– ORDIN NR. 85 DIN 8 APRILIE 2010 PRIVIND APROBAREA SPECIFICAȚIILOR TEHNICE PENTRU PROCEDURILE DE ATRIBUIRE A CONTRACTELOR DE FURNIZARE A FRUCTELOR ÎN ȘCOLI CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE

-HOTĂRÂRE NR. 889 DIN 7 SEPTEMBRIE 2011 PRIVIND STABILIREA FRUCTELOR DISTRIBUITE, A PERIOADEI ŞI FRECVENȚEI DISTRIBUȚIEI, A LIMITEI VALORII ZILNICE/ELEV ŞI A MĂSURILOR ADIACENTE DISTRIBUȚIEI DE FRUCTE, A BUGETULUI AFERENT ACESTORA, PRECUM ŞI A MODALITĂȚII DE IMPLEMENTARE EFECTIVĂ ŞI DE GESTIONARE LA NIVELUL ADMINISTRAȚIEI PUBLICE, ÎN CADRUL PROGRAMULUI DE ÎNCURAJARE A CONSUMULUI DE FRUCTE PROASPETE ÎN ȘCOLI ÎN ANUL ȘCOLAR 2011-2012
– ORDIN NR. 218 DIN 14 APRILIE 2009 PENTRU APROBAREA NORMELOR METODOLOGICE PRIVIND CONDIȚIILE DE ACORDARE A SPRIJINULUI FINANCIAR ÎN VEDEREA PROMOVĂRII VINURILOR PE PIEȚELE ȚĂRILOR TERȚE ÎN CAMPANIILE VITICOLE 2008/2009-2012/2013, CHELTUIELILE ELIGIBILE, MODALITĂȚILE DE PLATĂ, DE VERIFICARE ŞI CONTROL.

– ORDIN NR. 756 DIN 18 DECEMBRIE 2008 PRIVIND APROBAREA NORMELOR METODOLOGICE DE ACORDARE A SPRIJINULUI FINANCIAR PRODUCĂTORILOR DIN SECTORUL VITIVINICOL PENTRU ASIGURAREA RECOLTEI DE STRUGURI PENTRU VIN.

– ORDIN NR. 581 DIN 15 SEPTEMBRIE 2008 PENTRU APROBAREA NORMELOR PRIVIND ACORDAREA SPRIJINULUI FINANCIAR PRODUCĂTORILOR DE VIN CARE UTILIZEAZĂ MUST DE STRUGURI CONCENTRAT ŞI/SAU MUST DE STRUGURI CONCENTRAT RECTIFICAT ÎN VEDEREA CREȘTERII TĂRIEI ALCOOLICE NATURALE A STRUGURILOR PROASPEȚI, A MUSTULUI DE STRUGURI, A MUSTULUI DE STRUGURI PARȚIAL FERMENTAT ŞI A VINULUI NOU AFLAT ÎNCĂ ÎN FERMENTAȚIE.
– ORDIN NR. 247 DIN 23 APRILIE 2008 PRIVIND APROBAREA NORMELOR DE APLICARE A PROGRAMELOR DE RESTRUCTURARE/RECONVERSIE A PLANTAȚIILOR VITICOLE, DERULATE CU SPRIJIN COMUNITAR PENTRU CAMPANIILE 2008/2009 – 2013/2014.
– ORDIN NR. 73/2011 PENTRU MODIFICAREA ŞI COMPLETAREA NORMELOR DE APLICARE A PROGRAMELOR DE RESTRUCTURARE/RECONVERSIE A PLANTAȚIILOR VITICOLE, DERULATE CU SPRIJIN COMUNITAR PENTRU CAMPANIILE 2008/2009-2013/2014, APROBATE PRIN ORDINUL MINISTRULUI AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE NR. 247/2008.

– ORDIN 111/2011 PRIVIND RECUNOAȘTEREA ORGANIZAȚIEI NAȚIONALE INTERPROFESIONALE VITIVINICOLE – O.N.I.V. CA ORGANIZAȚIE INTERPROFESIONALĂ PE FILIERA “STRUGURI, VIN, PRODUSE PE BAZĂ DE VIN”.

– ORDIN NR. 41/2012 PRIVIND ABROGAREA ORDINULUI MINISTRULUI AGRICULTURII, PĂDURILOR, APELOR ŞI MEDIULUI NR. 71/2004 PENTRU APROBAREA REGULAMENTULUI CU PRIVIRE LA ÎNSCRIEREA AGENȚILOR ECONOMICI CARE DESFĂȘOARĂ ACTIVITĂȚI ÎN DOMENIUL VITIVINICOL ÎN REGISTRUL INDUSTRIILOR VITIVINICOLE.

– ORDIN 35/2011 PENTRU ABROGAREA PCT. 4.3 DIN NORMELE DE APLICARE A PROGRAMELOR DE RESTRUCTURARE/RECONVERSIE A PLANTAȚIILOR VITICOLE, DERULATE CU SPRIJIN COMUNITAR PENTRU CAMPANIILE 2008/2009-2013/2014, APROBATE PRIN ORDINUL MINISTRULUI AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE NR. 247/2008.

LEGISLAȚIE COMUNITARĂ

– REGULAMENTUL (CE) NR. 1234/2007 AL CONSILIULUI DIN 22 OCTOMBRIE 2007 DE INSTITUIRE A UNEI ORGANIZĂRI COMUNE A PIEȚELOR AGRICOLE ŞI PRIVIND DISPOZIȚII SPECIFICE REFERITOARE LA ANUMITE PRODUSE AGRICOLE („REGULAMENTUL UNIC OCP”)
– REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 543/2011 AL COMISIEI DIN 7 IUNIE 2011 DE STABILIRE A NORMELOR DE APLICARE A REGULAMENTULUI (CE) NR. 1234/2007 AL CONSILIULUI ÎN CEEA CE PRIVEȘTE SECTORUL FRUCTELOR ȘI LEGUMELOR ȘI SECTORUL FRUCTELOR ȘI LEGUMELOR PRELUCRATE
– REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 585/2011 AL COMISIEI DIN 17 IUNIE 2011 DE STABILIRE A UNOR MĂSURI EXCEPȘIONALE CU CARACTER TEMPORAR DE SPRIJINIRE A SECTORULUI FRUCTELOR ȘI LEGUMELOR
– REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 302/2012 AL COMISIEI  DIN 4 APRILIE 2012  DE MODIFICARE A REGULAMENTULUI DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 543/2011 DE STABILIRE A NORMELOR DE APLICARE A REGULAMENTULUI (CE) NR. 1234/2007 AL CONSILIULUI ÎN CEEA CE PRIVEȘTE SECTORUL FRUCTELOR ȘI LEGUMELOR ȘI SECTORUL FRUCTELOR ȘI LEGUMELOR PRELUCRATE
– REGULAMENTUL (CE) NR. 73/2009 AL CONSILIULUI DIN 19 IANUARIE 2009 DE STABILIRE A UNOR NORME COMUNE PENTRU SISTEMELE DE AJUTOR DIRECT PENTRU AGRICULTORI ÎN CADRUL POLITICII AGRICOLE COMUNE ŞI DE INSTITUIRE A ANUMITOR SISTEME DE AJUTOR PENTRU AGRICULTORI, DE MODIFICARE A REGULAMENTELOR (CE) NR. 1290/2005, (CE) NR. 247/2006, (CE) NR. 378/2007 ŞI DE ABROGARE A REGULAMENTULUI (CE) NR. 1782/2003
– REGULAMENTUL (CE) NR. 288/2009 AL COMISIEI DIN 7 APRILIE 2009 DE STABILIRE A NORMELOR DE APLICARE A REGULAMENTULUI (CE) NR. 1234/2007 AL CONSILIULUI ÎN CEEA CE PRIVEȘTE ACORDAREA DE AJUTOARE COMUNITARE PENTRU APROVIZIONAREA INSTITUȚIILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT CU FRUCTE ŞI LEGUME, FRUCTE ŞI LEGUME PRELUCRATE ŞI PRODUSE PE BAZĂ DE BANANE DESTINATE COPIILOR, ÎN CADRUL PROGRAMULUI DE ÎNCURAJARE A CONSUMULUI DE FRUCTE ÎN ȘCOLI
  – REGULAMENTUL (CE ) AL CONSILIULUI NR. 1234/2007 DE INSTITUIRE A UNEI ORGANIZĂRI COMUNE A PIEȚELOR AGRICOLE ŞI PRIVIND DISPOZIȚII SPECIFICE REFERITOARE LA ANUMITE PRODUSE AGRICOLE („REGULAMENTUL UNIC OCP”) -REGULAMENTUL (CE) NR. 1234/2007 AL CONSILIULUI DIN 22 OCTOMBRIE 2007 DE INSTITUIRE A UNEI ORGANIZĂRI COMUNE A PIEŢELOR AGRICOLE ȘI PRIVIND DISPOZIŢII SPECIFICE REFERITOARE LA ANUMITE PRODUSE AGRICOLE („REGULAMENTUL UNIC OCP”), CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE.

-REGULAMENTUL (CE) NR. 555/2008 AL COMISIEI DIN 27 IUNIE 2008 DE STABILIRE A NORMELOR DE APLICARE A REGULAMENTULUI (CE) NR. 479/2008 AL CONSILIULUI PRIVIND ORGANIZAREA COMUNĂ A PIEŢEI VITIVINICOLE ÎN CEEA CE PRIVEȘTE PROGRAMELE DE SPRIJIN, COMERȚUL CU ȚĂRILE TERȚE, POTENȚIALUL DE PRODUCȚIE ȘI PRIVIND CONTROALELE ÎN SECTORUL VITIVINICOL.

-REGULAMENTUL (CE) NR. 607/2009 AL COMISIEI DIN 14 IULIE 2009 DE STABILIRE A UNOR NORME DE PUNERE ÎN APLICARE A REGULAMENTULUI (CE) NR. 479/2008 AL CONSILIULUI ÎN CEEA CE PRIVEȘTE DENUMIRILE DE ORIGINE PROTEJATE ȘI INDICAȚIILE GEOGRAFICE PROTEJATE, MENȚIUNILE TRADIȚIONALE, ETICHETAREA ȘI PREZENTAREA ANUMITOR PRODUSE VITIVINICOLE.

-REGULAMENTUL (CE) NR. 606/2009 AL COMISIEI DIN 10 IULIE 2009 DE STABILIRE A ANUMITOR NORME DE APLICARE A REGULAMENTULUI (CE) NR. 479/2008 AL CONSILIULUI ÎN PRIVINȚA CATEGORIILOR DE PRODUSE VITICOLE, A PRACTICILOR OENOLOGICE ȘI A RESTRICȚIILOR CARE SE APLICĂ ACESTORA.

Târgoviște, Bd. I.C.Brătianu Nr. 23
Tel: (+40) 245.216.836
Fax: (+40) 245.217.130
dadr.db@madr.ro
Scroll to Top