DIRECȚIA PENTRU AGRICULTURĂ JUDEȚEANĂ DÂMBOVIȚA

Informații de interes public

Link-uri utile

Oficiul de Studii Pedologice și Agrochimice

Atribuții:

1. Întocmirea de studii pedologice în vederea realizării și reactualizării periodice a Sistemului național și județean de monitorizare sol-teren pentru agricultură și necesare fundamentării programelor Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, care constau în: stabilirea, delimitarea și inventarierea unităților de sol-teren, favorabilității terenurilor agricole pentru culturi, a claselor de calitate după nota de bonitare pentru folosințe agricole, determinarea stării de aprovizionare/asigurare a solurilor cu nutrienți, precum și reacția solurilor, stabilirea categoriilor și subcategoriilor de folosință pentru agricultură sau silvicultură pe baza pretabilității terenurilor, identificarea, delimitarea și inventarierea tipurilor de degradări ale solurilor/terenurilor, stabilirea restricțiilor terenurilor pentru diferite utilizări și stabilirea măsurilor agropedoameliorative și antierozionale corespunzătoare.

2. Constituirea și întreținerea la nivel de județ a băncilor de date aferente sistemelor județene de monitorizare sol-teren pentru agricultură.

3. Studii pedologice și încadrarea terenurilor agricole în clase de calitate, în vederea furnizării datelor necesare sistemului de impozite și taxe pentru stabilirea corectă a obligațiilor fiscale ale contribuabililor pe teritorii administrative și la nivel de detonator.

4. Studii pedologice și de bonitare a terenurilor agricole, în scopul stabilirii sarcinilor ce revin asupra terenurilor agricole ca urmare a circulației juridice a acestora.

5. Studii pedologice și bonitarea terenurilor agricole, în vederea concesionării, arendării, comasării parcelelor pe proprietari/exploatații, obținerea creditului ipotecar.

6. Documentații de evaluare a terenurilor agricole potrivit legii.

7. Studii de evaluare, prognoză și avertizare pentru determinarea efectelor economice și ecologice ale lucrărilor de îmbunătățiri funciare, precum și pentru terenurile degradate.

8. Studii pedologice pentru fundamentarea proiectelor privind impactul unor însușiri ale solului asupra obiectivelor social-economice.

9. Studii de impact și ale bilantului de mediu pentru obținerea autorizației de mediu.

10. Recoltare probe sol, plantă, apă freatică sau de irigații.

11. Analize probe sol, plantă, apă freatică sau de irigații.

12. Cartări agrochimice.

13. Planuri de fertilizare.

14. Elaborarea studiilor pedologice și agrochimice în scopul înființării și modernizării plantațiilor de pomi fructiferi și viță de vie.

15. Elaborarea studiilor pedologice naturalistice prealabile realizării amenajamentelor silvice.

Târgoviște, Bd. I.C.Brătianu Nr. 23
Tel: (+40) 245.216.836
Fax: (+40) 245.217.130
dadr.db@madr.ro
Scroll to Top