DIRECȚIA PENTRU AGRICULTURĂ JUDEȚEANĂ DÂMBOVIȚA

Informații de interes public

Link-uri utile

Direcțiile pentru agricultură județene sunt responsabile cu implementarea la nivel județean a strategiei și a Programului de guvernare în domeniile agriculturii.

Pentru realizarea obictivelor din domeniile de activitate, Direcțiile pentru agricultură județene exercită funcția de autoritate competentă la nivel județean, prin care MADR asigură implementarea politicilor și strategiilor din domeniul de activitate a ministerului.

Direcțiile pentru agricultură județene asigură colectarea, prelucrarea și raportarea datelor statistice și operative din domeniul de activitate, în conformitate cu cerințele legislației naționale și comunitare în domeniu.

Organizarea și funcționarea DAJ Dâmbovița este reglementată în conformitate cu prevederile HG nr. 1185/2014, ale Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr.560/2015 privind aprobarea structurii organizatorice – cadru a direcțiilor pentru agricultură județene și a municipiului București, precum și ale Legii administrației publice locale nr.215/2001, cu modificările și completările ulterioare.

Compartimentele funcționale din structura Direcției pentru Agricultură Dâmbovița sunt coordonate tehnic de Direcțiile de specialitate din cadrul MADR.

Decizie comisia paritară

ROF DAJ D-ȚA

Liste funcții publice

 • Lista funcțiilor publice din cadrul instituției noastre conform art. 33 din Legea cadru nr. 153/2017 la data de 31.03.2024
 • Lista funcțiilor publice din cadrul instituției noastre conform art. 33 din Legea cadru nr. 153/2017 la data de 30.09.2023
 • Lista funcțiilor publice din cadrul instituției noastre conform art. 33 din Legea cadru nr. 153/2017 la data de 31.03.2023
 • Lista funcțiilor publice din cadrul instituției noastre conform art. 33 din Legea cadru nr. 153/2017 la data de 30.09.2022
 • Lista funcțiilor publice din cadrul instituției noastre conform art. 33 din Legea cadru nr. 153/2017 la data de 31.03.2022
 • Lista funcțiilor publice din cadrul instituției noastre conform art. 33 din Legea cadru nr. 153/2017 la data de 30.09.2021
 • Lista funcțiilor publice din cadrul instituției noastre conform art. 33 din Legea cadru nr. 153/2017 la data de 31.03.2021
 • Lista funcțiilor publice din cadrul instituției noastre conform art. 33 din Legea cadru nr. 153/2017 la data de 30.09.2020
 • Lista funcțiilor publice din cadrul instituției noastre conform art. 33 din Legea cadru nr. 153/2017 la data de 31.03.2020
 • Lista funcțiilor publice din cadrul instituției noastre conform art. 33 din Legea cadru nr. 153/2017 la data de 30.09.2019
 • Lista funcțiilor publice din cadrul instituției noastre conform art. 33 din Legea cadru nr. 153/2017 la data de 30.03.2019
 • Acte normative care reglementează organizarea și funcționarea instituției publice
 • Legislația specifică
 • Structura organizatorică, atribuţiile departamentelor (vezi organigrama)
 • Programul de funcționare, programul de audiențe
 • Conducerea instituției publice
 • Coordonatele de contact ale instituției (denumire, sediu, numere de telefon, fax, adresa de e-mail, pagina de internet)
 • Sursele financiare, bugetul și bilanțul contabil
 • Programe și strategii proprii
 • Diverse materiale informative și documentare pentru specialiștii din agricultură și producători agricoli

Transparența instituțională

Date deschise

Datele deschise sunt date ce pot fi utilizate în mod liber, reutilizate și redistribuite de către oricine este interesat..

Instituțiile publice trebuie să asigure condițiile necesare pentru a facilita accesul publicului interesat la documentele disponibile pentru reutilizare.

În România, Legea nr. 109/2007 implementează Directiva 2003/98/CE și urmărește reglementarea reutilizării informațiilor din instituțiile publice, în vederea creării unor noi produse și servicii informaționale.

De asemenea, România a aderat la Parteneriatul pentru o Guvernare Deschisă (Open Government Partnership) care vizează angajarea guvernelor în promovarea transparenței, combaterea corupției și utilizarea noilor tehnologii pentru a consolida actul de guvernare și dialogul cu cetățenii, în special prin elaborarea și implementarea de politici în domeniul datelor publice deschise.

Inițiativa Parteneriatului pentru o Guvernare Deschisă a fost lansată oficial de președinții Statelor Unite și Braziliei, la 20 septembrie 2011, în marja Adunării Generale ONU.

Participarea României la Parteneriatul pentru o Guvernare Deschisă și Planul de Acțiune Național au fost aprobate de Guvernul României la 11 aprilie 2012.

Obiectivele Parteneriatului pentru o Guvernare Deschisă se află într-o strânsă legătură de complementaritate cu cele statuate în Strategia Națională Anticorupție (SNA). Creșterea transparenței instituționale prin sporirea gradului de disponibilitate a datelor publice deschise puse la dispoziție de către autoritățile publice reprezintă unul dintre obiectivele specifice ale SNA. Mai multe detalii pe site-ul: ogp.gov.ro

Consultarea beneficiarilor datelor publice deschise

MADR își propune să vină în sprijinul potențialilor beneficiari ai datelor deschise și să instituționalizeze o consultare perioadică cu aceștia. În această secțiune vor fi anunțate perioadele / datele de consultare directă cu beneficiarii datelor deschise.

În data de 17.09.2013, la sediul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, a avut loc o întâlnire între Reprezentanții instituției, reprezentanții Cancelariei Primului Ministru și cei ai societății civile în care s-a analizat stadiul deschiderii datelor la nivelul MADR și s-a convenit realizarea unei liste cu seturile de date deschise disponibile la nivel instituțional.

Contestare date deschise

În cazul în care o persoană consideră că dreptul privind accesul la datele deschise furnizate de DAJ a fost încălcat, aceasta se poate adresa cu o petiție în acest sens conducătorului instituției.

Accesează Lista datelor deschise la nivelul DAJ.

Propune date deschise!

Propunerile de date deschise din partea societății civile pot fi trimise pe adresa de e-mail: relatii@dadrdambovita.ro

Târgoviște, Bd. I.C.Brătianu Nr. 23
Tel: (+40) 245.216.836
Fax: (+40) 245.217.130
dadr.db@madr.ro
Scroll to Top