DIRECȚIA PENTRU AGRICULTURĂ JUDEȚEANĂ DÂMBOVIȚA

Informații de interes public

Link-uri utile

Înființarea plantațiilor pomicole

          Plantarea pomilor fructiferi din categoria pomi răzleți în grădini și curți, precum și în grădinile din extravilan se face respectându-se distanțele față de limita proprietății vecinilor, astfel:

 • la 2 m de răzor sau gard, pomi cu talie mică;
 • la cel puțin 3 m de răzor sau gard pomi cu talie mare;

          Înființarea plantațiilor de pomi fructiferi cu suprafața mai mare de 0,5 ha și a celor de arbuști fructiferi cu suprafața mai mare de 0,2 ha se face numai pe baza autorizației de plantare, care se eliberează de direcțiile pentru agricultură județene  în baza unei cereri adresate de către producătorii interesați.

          Cererea pentru obținerea autorizației de plantare se depune la Direcția pentru Agricultură Județeană Dâmbovița cu cel puțin o lună înainte de data începerii înființării plantației. Aceasta va fi însoțită de un proiect de înființare a exploatației pomicole.

          Autorizația de plantare cuprinde următoarele elemente:

 • numele/denumirea producătorului, persoana fizică sau juridică;
 • adresa/sediul producătorului;
 • locul plantării: comuna, satul, tarlaua sau parcela cu denumirea cunoscută local;
 • suprafața totală ce urmează a se planta, defalcată pe ani;
 • specia, soiul folosit la plantare;
 • tipul plantației și numărul de pomi/ha;

          Sunt exceptate de la obținerea autorizației de plantare colecțiile de pomi și arbuști fructiferi, culturile pomicole de concurs și parcelele experimentale.

 

Defrișarea plantațiilor pomicole

          Defrișarea plantațiilor de pomi și arbuști fructiferi de interes comercial aparținând persoanelor fizice sau juridice se face numai în baza autorizației de defrișare eliberate de Direcțiile pentru Agricultură Județeană Dâmbovița.

          Condițiile minime pentru autorizarea defrișării plantațiilor pomicole sunt:

 • plantația prezintă goluri și pomi uscați în proporție de 60%;
 • plantația se află în declin și prezintă infecții provocate de micoze, bacterii, viruși, a căror combatere nu se justifică economic;
 • au durată normată de funcționare expirată;
 • în cazul în care se solicită defrișarea plantațiilor de nuc și de castan comestibil în masiv, cererea de defrișare va fi însoțită de documente privind expertiza tehnică efectuată de un institut de cercetare-dezvoltare pentru agricultură sau de stațiunea de cercetare-dezvoltare pomicolă din zonă;

          Autorizațiile de defrișare a plantațiilor pomicole se eliberează de către Direcția pentru Agricultură Județeană Dâmbovița pe baza cererilor adresate acestora de către proprietarii plantațiilor pomicole.

          Autorizația de defrișare cuprinde următoarele elemente:

 • numele/denumirea deținătorului, persoana fizică sau juridică;
 • adresa/sediul deținătorului;
 • amplasarea plantației: comuna, satul, tarlaua, parcela sau punctual, cu denumirea cunoscută local;
 • suprafața pentru care se solicită autorizația de defrișare;
 • data defrișării: anul, luna;
 • specia sau speciile si soiul sau soiurile din plantația propusă pentru defrișare;
 • vârsta plantației-ani;
 • procentul de goluri din plantație;
 • motivația defrișării;
 • modul de folosință a terenului după defrișare;

          Cererile pentru eliberarea autorizației de defrișare a plantațiilor pomicole se depun la Direcția pentru Agricultură Județeană Dâmbovița cu cel puțin trei luni înaintea defrișării.

          Suprafețele de pomi fructiferi, arbuști fructiferi și căpșuni, care constituie colecții, culturi pomicole de concurs și parcele experimentale, sunt exceptate de la obținerea autorizației de defrișare, defrișarea acestora aprobându-se de consiliile științifice ale unităților de cercetare din domeniul pomiculturii.

          Dacă deținătorul plantației pomicole care urmează a fi defrișată schimbă categoria de folosință a terenului, acesta are obligația de a notifica direcția pentru agricultură județeană Dâmbovița cu trei luni înaintea defrișării.

 

          Cultura nucului din categoria pomi răzleți este supusă următoarelor prevederi speciale:

 • plantarea nucilor se face cu material săditor selecționat, provenit din pepiniere autorizate;
 • tăierea nucilor și castanilor comestibili din categoria pomi răzleți, indiferent de proprietar, se face numai după obținerea autorizației pentru tăiere;
 • cererea pentru tăierea nucilor sau castanilor comestibili din categoria pomi răzleți solicitată de persoanele fizice sau juridice se depune cu cel puțin o lună înaintea executării tăierii, iar aceasta se verifică de către specialistul direcției pentru agricultură județeană Dâmbovița;
 • pomii sunt amplasați într-un perimetru unde urmează să se construiască obiective de interes național sau de interes al comunității locale;

          Criteriile care stau la baza defrișării nucilor și castanilor comestibili sunt:

 • plantația nu se justifică din punct de vedere economic, prezentând goluri și pomi uscați în proporție de peste 60%;
 • plantația este amplasată pe traseul unei autostrăzi sau al altui obiectiv de importanță națională;
 • nucii și castanii razleți pot fi defrișați dacă prezintă coroana uscată în proporție de 70%;
 • dacă sunt amplasați în perimetrul construibil al unui obiectiv de importanță strategică;
Târgoviște, Bd. I.C.Brătianu Nr. 23
Tel: (+40) 245.216.836
Fax: (+40) 245.217.130
dadr.db@madr.ro
Scroll to Top