DIRECȚIA PENTRU AGRICULTURĂ JUDEȚEANĂ DÂMBOVIȚA

Informații de interes public

Link-uri utile

  • Raport periodic de activitate pentru anul 2018
  • Raport de evaluare a implementării Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, pentru anul 2018
  • Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 în anul 2018
  • Raport privind desfășurarea activităților de consultanță, extensie și formare profesională în anul – 2018
  • Raportul privind stadiul implementării obiectivelor cuprinse în planul de acțiuni pe anul 2018
  • Raport de Evaluare a Implementării Legii Nr. 544/200 In Perioada 2020
  • Raport de Evaluare a Implementării Legii Nr. 544/200 In Perioada 2021
Târgoviște, Bd. I.C.Brătianu Nr. 23

Tel: (+40) 245.216.836

Fax: (+40) 245.217.130

dadr.db@madr.ro

Scroll to Top