DIRECȚIA PENTRU AGRICULTURĂ JUDEȚEANĂ DÂMBOVIȚA

Informații de interes public

Link-uri utile

Principalele culturi

Cultura

Total județ

Total privat

Sector Privat pondere din total %

Sector de stat

Pondere din total %

Pondere din total arabil

Grâu

32184

32117

99,8

67

0,2

18,35

Orz

4417

4417

100

0

0

2,52

Orzoaică total

3889

3873

99,58

16

0,42

2,22

Ovăz

5957

5957

100

0

0

3,40

Porumb

65055

64753

99,53

302

0,047

37,10

Floarea soarelui

10000

10000

100

0

0

5,70

Rapiță

5030

5008

99,56

22

0,44

2,87

Sorg

367

367

100

0

0

0,21

Cartofi total

9513

9513

100

0

0

5,43

Legume total

9647

9647

100

0

0

5,50

Plante de nutreț total

17913

17748

99,08

165

0,92

10,22

Alte culturi

3820

3804

99,58

16

0,42

2,18

Rămas neînsămânțat

7546

7322

97,03

224

2,97

4,30

Total arabil

175338

174526

99,54

812

0,46

100

 

Bilanțul teritorial – structura teritoriului administrativ pe categorii
de folosință

Specificare

Suprafață

% din suprafața totală

Total suprafață județ

405 427

100

Suprafață agricolă

247915

61,15

Suprafață neagricolă

157512

38,85

 

Total suprafață agricolă         

247915

100

Suprafață arabilă

175338

70,7

Plantații viticole

329

0,1

Plantații pomicole

9745

3,9

Pășuni

42474

17,2

Fânețe

20029

8,1

 

Total suprafață neagricolă

157512

100

Păduri, alte terenuri cu vegetație forestieră

121020

76,8

Ape

10977

7,0

Alte suprafețe

25515

16,2

Informații de interes public

Link-uri utile

Targoviste, Bd. I.C.Bratianu nr 23
(+40) 245.216.836
Fax: (+40) 245.217.130
dadr.db@madr.ro
Scroll to Top